KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon olarak kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız hâlinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dâhilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler hâlinde Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon’un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler hâlinde yurtdışına aktarılabilir.

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız hâlinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  • Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon’un kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  • Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon’un yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi hâlinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Cüneyt Küçükören Plantsta Bitki Çiçekçilik Gıda ve Organizasyon

Adres: Mustafa Kemal Paşa, Atatürk Cad. No: 71/A, 35310 Güzelbahçe/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: 05332172772

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR